VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Kan jag öppna ett konto hos Swespar om jag inte vill använda Internettjänsten?

Nej, för att bli kund hos Swespar måste du använda Internettjänsten.

Hur blir jag inlåningskund?
För att låna in hos Swespar registerar du dig på vår webbplats. Du hittar länken här. Du måste anmäla ett fördefinierat bankkonto som tillsammans med ditt bankkonot verifieras mot din Internetbank genom tjänst från Instantor AB. Efter du registrerat dig får du en bekräftelse till din e-post där du finner du instruktioner om hur du bekräftar ditt konto.

Hur öppnar jag ett inlåningskonto?
Du går in på fliken starta konto och följer instruktionerna.

Hur bekräftar jag min kontoansökan?
Du bekräftar genom att klicka på länken i e-postmeddelandet som skickats till den av dig i registreringen angivna e-postadressen.

Kostar det något att öppna konto?
Att öppna konto är avgiftsfritt.

Kan en omyndig öppna ett inlåningskonto hos Swespar?
Omyndig person kan ej öppna inlåningskonto hos Swespar.

Kan vi ha ett gemensamt konto?
Det är inte möjligt för två personer att dela inlåningskonto hos Swespar.

Kan jag ha flera konton hos Swespar?
Du kan endast ha ett kundkonto där ett inlåningskonto finns. 

Kan företag, organisationer och föreningar öppna konto hos Swespar?
Swespar tillåter endast privatpersoner att bli kunder hos Swespar.

Vad är gränsen för insättning?
Det finns i praktiken ingen undre insättningsgräns. Maximalt belopp som en kund kan ha inlånade hos Swespar är 50,000 kr.

Hur gör jag en insättning via min ordinarie internetbank?

1. Logga in på din ordinarie Internetbank.
2. Du gör en insättning till Swespars BankGiro: 140-7741
3. Ange ditt kontonummer som meddelande (återfinns i din Internettjänst hos Swespar)
4. Verkställ betalningen. Insatta medel kommer att vara krediterade hos Swespar inom 3 bankdagar.

Hur gör jag en insättning genom manuellt överföringsuppdrag från min ordinarie bank.
1. Fyll i en Bankgiroblankett, ange Swespars BankGiro: 140-7741
2. Fyll i ditt kontonummer hos Swespar som meddelande till betalningsmottagaren.
3. Ange önskat belopp.
4. Din insättning blir krediterad hos Swerspar inom tre bankdagar.

Hur gör jag ett uttag?

1.      Logga in på Swespars Internettjänst
2.      Välj "visa" på inlåningskontot och följ instruktionerna
3.      Medlen kommer att utbetalas till ditt föranmälda bankkonto.

Hur lång tid tar det tills jag får mina pengar?
Om du begär uttag från Inlåningskonto kommer dina medel att vara tillgänglig på ditt föranmälda bankonto inom sju bankdagar. Det är ej möjligt att göra uttag från Fasträntekonton.

Hur många uttag får jag göra per år?
För Inlåningskonto råder fria uttag. Det är ej möjligt att göra uttag från Fasträntekonton.

Hur mycket får jag låna in?
Du får maximalt ha sammanlagt 50,000 kr på dina inlåningskonton.

Hur beräknas räntan?
Ränta beräknas efter räntebasen 365/365 (366/366)

När betalas räntan ut?
Ränta för Inlåningskonto kapitaliseras den 31 december varje år. Ränta för fasträntekonton kapitaliseras vid löptidens slut.

Kan jag ta ut mina pengar innan bindningstidens slut?
Inlåningskontot löper utan bindningstid och med fria uttag. Det är ej möjligt att ta ut medel från Fasträntekonton innan bindningstidens slut.

Vad händer om jag vill ta ut en del av min inlåning?
Om du vill ta ut del av dina medel från ditt Inlåningskonto går detta alldeles utmärkt. Intjänad ränta beräknas per dag. Det är ej möjligt att ta ut medel från Fasträntekonton innan löptidens slut.

Kan jag göra mer än en insättning?
Det råder fria insättningar till Inlåningskonto. För Fasträntekonto är det ej möjligt att göra fler insättningar till redan startat konto. Det är då fråga om att starta ett nytt Fasträntekonto.

Hur betalar jag via Internet om jag saknar OCR- nummer?
Du återfinner ditt OCR-nummer som är ditt kontonummer när du loggar in i din Internettjänst.

Till vilket bankgironummer skall jag göra mina insättningar?
Swespars BankGiro är 140-7741.

Hur snabbt får jag tillgång till ett uttag eller en insättning?
Insättningar krediteras inom tre bankdagar. Uttagna medel är dig tillhanda inom sju bankdagar.

Kan jag ändra mitt lösenord?
Du loggar in på Swespars Internettjänst och väljer profil; där återfinner du möjlighet att ändra lösenord.

Kan jag blir kund utan att ha tillgång till Internet?
Det går dessvärre inte att bli kund hos Swespar utan att ha tillgång till Internet.

Jag har förlorat mitt lösenord. Kan jag få ett nytt?
Ja, vänligen kontakta kundtjänst.

Skickar ni kontrolluppgifter till skatteverket?
Ja, Swespar skickar kontrolluppgifter till skatteverket, i enlighet med lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Gör Swespar skatteavdrag på min ränta?
Ja, Swespar drar i normalfallet 30 procent i skatteavdrag i enlighet med Skattebetalningslagen (1997:483)

Får jag kontoutdrag och kontrolluppgift?
Ja, kontoutdrag genereras vid varje årsskifte och dokumenten läggs upp i ditt dokumentarkiv. Du hittar dina kontoutdrag och kontrolluppgifter under ”Meddelanden” när du loggat in på Swespars Internettjänst.

Vad innebär ”föranmält konto”?
I din kontoansökan måste du ange till vilket konto du vill göra uttag, det konto du anger kallas för ”fördefinierat konto”. Du kan också enkelt och avgiftsfritt göra insättningar från ditt fördefinierade konto till ditt konto hos Swespar.

Vad händer om mitt totala tillgodohavande överstiger 50,000 kr?
Kontohavarens totala saldo får vid varje tidpunkt maximalt uppgå till 50,000 kr. Belopp överstigande detta belopp kommer automatiskt att överföras till kontohavarens fördefinierade konto.

Vilken bank använder ni för in och utbetalningar?
Swespar AB använder för inbetalningar Bankgirot Nordea Bank AB och utbetalning genom konto hos Nordea Bank AB.

Har Swespar en kundtjänst?
Ja, du når oss på e-post kundtjanst@swespar.se

Vilka avgifter har Swespar?
Att vara kund hos Swespar är avgiftsfritt.

Omfattas inlåningen av den statliga insättningsgarantin?

Swespar omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Swespar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Ferratum Oyj's verksamhet och används uteslutande för Ferratum Oyj's framtida expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1 571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Är Swespar registrerat hos Finansinspektionen?
Swespar är registrerat hos Finansinspektionen för att bedriva Inlåningsverksamhet enligt Lagen om Inlåningsverksamhet (2004:299).

Hur kontaktar jag Swespar?
Du kan kontakta vår kundtjänst via e-post på kundtjanst@swespar.se

Hur använder Swespar inlånade medel?
Insatta medel används för finansiering av Ferratum Oyj's verksamhet och används uteslutande för Ferratum Oyj's framtida expansion.