VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Hur gör jag ett uttag?

1.      Logga in på Swespars Internettjänst
2.      Välj "visa" på inlåningskontot och följ instruktionerna
3.      Medlen kommer att utbetalas till ditt föranmälda bankkonto.

Hur lång tid tar det tills jag får mina pengar?
Om du begär uttag från Inlåningskonto kommer dina medel att vara tillgänglig på ditt föranmälda bankonto inom sju bankdagar. Det är ej möjligt att göra uttag från Fasträntekonton.

Hur många uttag får jag göra per år?
För Inlåningskonto råder fria uttag. Det är ej möjligt att göra uttag från Fasträntekonton.

Hur mycket får jag låna in?
Du får maximalt ha sammanlagt 50,000 kr på dina inlåningskonton.

Hur beräknas räntan?
Ränta beräknas efter räntebasen 365/365 (366/366)

När betalas räntan ut?
Ränta för Inlåningskonto kapitaliseras den 31 december varje år. Ränta för fasträntekonton kapitaliseras vid löptidens slut.

Kan jag ta ut mina pengar innan bindningstidens slut?
Inlåningskontot löper utan bindningstid och med fria uttag. Det är ej möjligt att ta ut medel från Fasträntekonton innan bindningstidens slut.

Vad händer om jag vill ta ut en del av min inlåning?
Om du vill ta ut del av dina medel från ditt Inlåningskonto går detta alldeles utmärkt. Intjänad ränta beräknas per dag. Det är ej möjligt att ta ut medel från Fasträntekonton innan löptidens slut..

Hur snabbt får jag tillgång till ett uttag eller en insättning?
Insättningar krediteras inom tre bankdagar. Uttagna medel är dig tillhanda inom sju bankdagar.

Skickar ni kontrolluppgifter till skatteverket?
Ja, Swespar skickar kontrolluppgifter till skatteverket, i enlighet med lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Gör Swespar skatteavdrag på min ränta?
Ja, Swespar drar i normalfallet 30 procent i skatteavdrag i enlighet med Skattebetalningslagen (1997:483)

Får jag kontoutdrag och kontrolluppgift?
Ja, kontoutdrag genereras vid varje årsskifte och dokumenten läggs upp i ditt dokumentarkiv. Du hittar dina kontoutdrag och kontrolluppgifter under ”Meddelanden” när du loggat in på Swespars Internettjänst.

Vad innebär ”föranmält konto”?
I din kontoansökan måste du ange till vilket konto du vill göra uttag, det konto du anger kallas för ”fördefinierat konto”. Du kan också enkelt och avgiftsfritt göra insättningar från ditt fördefinierade konto till ditt konto hos Swespar.

Vad händer om mitt totala tillgodohavande överstiger 50,000 kr?
Kontohavarens totala saldo får vid varje tidpunkt maximalt uppgå till 50,000 kr. Belopp överstigande detta belopp kommer automatiskt att överföras till kontohavarens fördefinierade konto.

Har Swespar en kundtjänst?
Ja, du når oss på e-post kundtjanst@swespar.se

Vilka avgifter har Swespar?
Att vara kund hos Swespar är avgiftsfritt.

Omfattas inlåningen av den statliga insättningsgarantin?

Swespar omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Swespar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Ferratum Oyj's verksamhet och används uteslutande för Ferratum Oyj's framtida expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1 571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Är Swespar registrerat hos Finansinspektionen?
Swespar är registrerat hos Finansinspektionen för att bedriva Inlåningsverksamhet enligt Lagen om Inlåningsverksamhet (2004:299).

Hur kontaktar jag Swespar?
Du kan kontakta vår kundtjänst via e-post på kundtjanst@swespar.se

Hur använder Swespar inlånade medel?
Insatta medel används för finansiering av Ferratum Oyj's verksamhet och används uteslutande för Ferratum Oyj's framtida expansion.