Notiser

Ränteförändring 2020-08-06

Vänligen notera att räntan på inlåningskontot justeras till 2.50 % per 2020-08-06

Kundtjänst från 2020-03-15

Från och med 2020-03-15 erbjuder vi kundtjänst genom mejl och säkra meddelanden i vår internettjänst.

Ränteförändring 2020-01-13

Vänligen notera att räntan på inlåningskontot har justerats till 4.00 % per 2020-01-13.

 

 Logga in

Swespar tar för nävarande inte emot nya kundansökningar.
 

Viktig information
Swespar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Ferratum Oyj's verksamhet och används uteslutande för Ferratum Oyj's framtida expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1 571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

 

Viktig information

Swespar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Ferratum Oyj's verksamhet och används uteslutande för Ferratum Oyj's framtida expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1 571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

 

Ferratum Oyj, moderbolag i Ferratum Group startades 2005 och är verksamhet i 23 länder, läs mer om Ferratum Group här. https://www.ferratumgroup.com

 

Sekretesspolicy

Vad är Swespar?

 

Swespar AB är ett inlåningsföretag som är en del av Ferratum Group. Vi erbjuder inlåningskonton med ränta om 2.50%.

Då Swespar är ett inlåningsbolag så gäller inte lagen om insättningsgaranti. Swespar AB är del av Ferratum Group-koncernen. Läs mer om Swespar och Ferratum Group här.

 

Swespar - Inlåningskonton