Notiser

Swespar AB avvecklar inlåningsverksamheten

Med bakgrund av de förväntade ändringarna i lagen om Inlåningsverksamhet (2004:299), avser Swespar AB att avveckla inlåningsverksamheten under ordnade former. Vi tackar alla inlåningskunder för den tid som varit.

 

Bakgrund

Regeringen överlämnade den 3 september 2020 över propositionen ”Stärkt skydd på inlåningsmarknaden” till Riksdagen. Propositionen innebär i korthet att lagen om inlåningsverksamhet upphör att gälla. Bolagets bedömning är att Riksdagen kommer att säga ja till propositionen.  Swespar AB får enligt övergångsbestämmelserna bedriva verksamheten till 2021-12-31 då bolaget redan var registrerat vid tidpunkten för lagens ikraftträdande.

 

Avvecklingen

  • Swespar AB ändrar 2020-10-15 räntan på inlåningskontot till 0% samt säger upp alla konton per 2020-12-31. Bolaget kommer inte att ta emot nya insättningar från kunder från detta datum.
  • Upplupen ränta för 2020 samt eventuellt återstående kapital betalas ut med start första bankdagen efter 2021-01-01.
  • Webbtjänsten och kundtjänst kommer finnas tillgängliga tills vidare.
  • Du som är kund är välkommen att ta ut dina insatta medel när du vill.

______________________________________

Ränteförändring 2020-08-06

Vänligen notera att räntan på inlåningskontot justeras till 2.50 % per 2020-08-06

Kundtjänst från 2020-03-15

Från och med 2020-03-15 erbjuder vi kundtjänst genom mejl och säkra meddelanden i vår internettjänst.

Ränteförändring 2020-01-13

Vänligen notera att räntan på inlåningskontot har justerats till 4.00 % per 2020-01-13.

 

 Logga in

Swespar avvecklar verksamheten och tar inte emot nya kundansökningar.
 

Viktig information
Swespar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Ferratum Oyj's verksamhet och används uteslutande för Ferratum Oyj's framtida expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1 571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

 

Viktig information

Swespar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Ferratum Oyj's verksamhet och används uteslutande för Ferratum Oyj's framtida expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1 571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

 

Ferratum Oyj, moderbolag i Ferratum Group startades 2005 och är verksamhet i 23 länder, läs mer om Ferratum Group här. https://www.ferratumgroup.com

 

Sekretesspolicy

Vad är Swespar?

 

Swespar AB är ett inlåningsföretag som är en del av Ferratum Group. Vi erbjuder inlåningskonton med ränta om 2.50%.

Då Swespar är ett inlåningsbolag så gäller inte lagen om insättningsgaranti. Swespar AB är del av Ferratum Group-koncernen. Läs mer om Swespar och Ferratum Group här.

 

Swespar - Inlåningskonton