Swespar AB

Swespar erbjuder dig som privatperson några av Sveriges mest attraktiva sparprodukter. Vi strävar efter ha ett av de mest attraktiva sparerbjudandena på marknaden genom att tillhandhålla olika typer av konton med olika räntesatser och löptider som passar för olika kunder. Vi vill mer än att erbjuda den bästa räntan, vi vill att produkten du använder för ditt sparande ska kännas som det bästa alternativet för dig och därför erbjuder vi dig en bred produktportfölj samt tillför ständigt nya produkter baserat på efterfrågan vi ser.

Inlånade medel i Swespar investeras i Ferratum Group genom dess moderbolag Ferratum Oyj. Bolagets huvudsakliga tillgångar består av räntebärande koncernlån. Inlånade medel används för finansiering av Ferratum Oyj's verksamhet och används uteslutande för det ändamålet.

Bolagstyrning

Styrelse

 • Dr. Clemens Krause, Ordförande
  Dr Krause är styrelseordförande i Swespar AB tillika Finanschef i koncernen. Mer utförlig information återfinns i stycket om Ferratum Group.
   
 • Henrik Andersson, Styrelseledamot
  Henrik Andersson är regional manager för Ferratum Groups västeuropeiska division samt styrelseledamot i Swespar  AB, där han innehar en rådgivande och strategisk roll. Henrik har en bakgrund inom affärsutveckling i koncernen.
   
 • Adam Hansson Tönning, Styrelseledamot tillika VD
  Adam Hansson Tönning är verkställande direktör i Swespar och innehar det operativa ansvaret för Swespar AB. Adam har en bakgrund i marknadsföring och affärsutveckling inom koncernen.

 

Press

Pressmeddelanden

2014-09-04 Swespar AB höjer inlåningsräntan till 6.6 % efter Riksbankens räntebesked

För pressförfrågningar vänligen kontakta

Adam Hansson Tönning
Verkställande direktör

adam.tonning@swespar.se
+46 (0) 733-53 31 71

Ferratum Group

Ferratum Groups slogan  "More than money to everyone" är ett löfte om att leverera våra kredittjänster snabbt, okomplicerat och konfidentiellt till våra kunder på hela jordklotet. Ferratum Groups kredittjänster tillhandahålls via Internet & mobila tjänster, för att uppnå högsta mobilitet, tillgänglighet och leveranstider.

Koncernens webbplats (engelska)

Ferratum i Sverige