Swespar AB

Swespar erbjuder inlåning upp till 50,000 kronor utan insättningsgaranti.

Inlånade medel i Swespar investeras i Ferratum Group genom dess moderbolag Ferratum Oyj. Bolagets huvudsakliga tillgångar består av räntebärande koncernlån. Inlånade medel används för finansiering av Ferratum Oyj's verksamhet och används uteslutande för det ändamålet.

Bolagstyrning

Styrelse

 • Dr. Clemens Krause, Ordförande
  Dr. Krause är styrelseordförande i Swespar AB tillika Finanschef i koncernen samt sitter i koncernens ledningsgrupp.. Mer utförlig information återfinns i stycket om Ferratum Group.
 • Sylvi Kuikka, Styrelseledamot
  Sylvi Kuikka är chef för bokföring inom koncernen.
   
 • Adam Hansson Tönning, Styrelseledamot tillika VD
  Adam Hansson Tönning är verkställande direktör i Swespar och innehar det operativa ansvaret för Swespar AB. Adam är chef för finansiell planering och analys i koncernen samt del av koncernens ledningsgrupp.

 

Ferratum Group

Ferratum Groups slogan  "More than money to everyone" är ett löfte om att leverera våra kredittjänster snabbt, okomplicerat och konfidentiellt till våra kunder på hela jordklotet. Ferratum Groups kredittjänster tillhandahålls via Internet & mobila tjänster, för att uppnå högsta mobilitet, tillgänglighet och leveranstider.

Koncernens webbplats (engelska)

Ferratum i Sverige