Swespars inlåningskonton

Nedan finner du en snabböversikt över de inlåningskonton Swespar erbjuder dig som kund. Du finner även detaljerad översikt över varje enskilt konto. 

Gäller från 2020-10-15

Konto Bindningstid Räntetyp Årsränta Effektiv ränta* Insättningsgaranti
Inlåningskonto Ingen Rörlig 0.00% 0.00 % Nej

Gäller från 2020-08-06

Konto Bindningstid Räntetyp Årsränta Effektiv ränta* Insättningsgaranti
Inlåningskonto Ingen Rörlig 2.50% 2.50 % Nej

Gäller från 2020-01-13 till och 2020-08-05

Konto Bindningstid Räntetyp Årsränta Effektiv ränta* Insättningsgaranti
Inlåningskonto Ingen Rörlig 4.00% 4.00 % Nej

* Effektiv ränta, d.v.s. räntan uttryckt som en årsränta vars ränteutbetalning sker varje år (EAR) beräknas enligt EAR = (1+r/365*d*)^(365/d)-1 där r = Årsränta, d = räntedagar

Viktig information
Swespar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Ferratum Oyj's verksamhet och används uteslutande för Ferratum Oyj's framtida expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1 571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

1a. Inlåningskonto (Från 2020-10-15)

Aktuell ränta: 0.00 % årligen (rörlig) 
Effektiv ränta: 0.00 % *

Bindningstid: Ingen (fria uttag)
Kostnad / avgifter: 0 kr (se prislista för utförlig information)
Minsta insättning: 1 kr
Maximal insättning: 50,000 kr

Kontot saknar uppsägningstid och insatta medel utbetalas inom sju (7) bankdagar efter att uttagsbegäran är Swespar tillhanda. Ränta på innestående medel på inlåningskonto räknas för 365 kalenderdagar under året som kapitaliseras årligen den 31 december. Ränta beräknas efter räntebasen 365/365 (366/366).

1a. Inlåningskonto (T.o.m. 2020-10-14)

Aktuell ränta: 2.50 % årligen (rörlig) 
Effektiv ränta: 2.50 % *

Bindningstid: Ingen (fria uttag)
Kostnad / avgifter: 0 kr (se prislista för utförlig information)
Minsta insättning: 1 kr
Maximal insättning: 50,000 kr

Kontot saknar uppsägningstid och insatta medel utbetalas inom sju (7) bankdagar efter att uttagsbegäran är Swespar tillhanda. Ränta på innestående medel på inlåningskonto räknas för 365 kalenderdagar under året som kapitaliseras årligen den 31 december. Ränta beräknas efter räntebasen 365/365