Sparränta konto med hög ränta

Nedan finner du en snabböversikt över de sparkonton Swespar erbjuder dig som kund. Du finner även detaljerad översikt över varje enskilt konto. 

 

Gäller från 2015-09-21

Konto Bindningstid Räntetyp Årsränta Effektiv ränta* Insättningsgaranti
Inlåningskonto Ingen Rörlig 6.10% 6.10 % Nej
Fasträntekonto 3 månader 90 dagar Fast 6.50% 6.66 % Nej
Fasträntekonto 6 månader 180 dagar Fast 7.00% 7.12 % Nej

* Effektiv ränta, d.v.s. räntan uttryckt som en årsränta vars ränteutbetalning sker varje år (EAR) beräknas enligt EAR = (1+r/365*d*)^(365/d)-1 där r = Årsränta, d = räntedagar
Eftersom utbetalning av fasträntekonton sker vid löptidens slut, blir den effektiva räntan på fasträntekonton något lägre än årsräntan, detta gäller dock enbart fasträntekonton med löptid över 1 år. För fasträntekonton som kapitaliseras med perioder kortare än ett år, blir den effektiva räntan högre än årsräntan, eftersom räntan kan återinvesteras vid löptidens slut. Du får alltså en ränta på ränta effekt.

Våra sparkonton omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

1. Inlåningskonto

Aktuell ränta: 6.10 % årligen (rörlig) 
Effektiv ränta: 6.10 % *

Bindningstid: Ingen (fria uttag)
Kostnad / avgifter: 0 kr (se prislista för utförlig information)
Minsta insättning: 1 kr
Maximal insättning: 50,000 kr

Kontot saknar uppsägningstid och insatta medel utbetalas inom sju (7) bankdagar efter att uttagsbegäran är Swespar tillhanda. Ränta på innestående medel på inlåningskonto räknas för 365 kalenderdagar under året som kapitaliseras årligen den 31 december. Ränta beräknas efter räntebasen 365/365 (366/366).

 

2. Fasträntekonto 3 månader

Aktuell ränta: 6.50 % (fast)
Effektiv ränta: 6.66 % *
Ränteinkomst före skatt vid sparande om 50,000 kr: 801.37 kr
Bindningstid: 90 dagar
Kostnad / avgifter: 0 kr (se prislista för utförlig information)
Minsta insättning: 1 kr
Maximal insättning: 50,000 kr

Räntekonto 3 månader är ett konto med fast bindningstid och löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under bindningstiden. Aktivering av konto görs via vår Internettjänst med innestående medel på Inlåningskontot. Du måste således överföra medel till ditt inlåningskonto för att starta ett Fasträntekonto. Investeringen är bunden under kontots löptid. Ränta samt ursprunglig investering överförs på förfallodagen till Inlåningskonto varifrån kapitalet är tillgängligt för uttag. Det är ej möjligt att avsluta Fasträntekonto 3 månader i förtid.

 

3. Fasträntekonto 6 månader

Aktuell ränta: 7.00 % (fast)
Effektiv ränta: 7.12 % *
Ränteinkomst före skatt vid sparande om 50,000 kr: 1,726.03 kr
Bindningstid: 180 dagar
Kostnad / avgifter: 0 kr (se prislista för utförlig information)
Minsta insättning: 1 kr
Maximal insättning: 50,000 kr

Räntekonto 6 månader är ett konto med fast bindningstid och löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under bindningstiden. Aktivering av konto görs via vår Internettjänst med innestående medel på Inlåningskontot. Du måste således överföra medel till ditt inlåningskonto för att starta ett Fasträntekonto. Investeringen är bunden under kontots löptid. Ränta samt ursprunglig investering överförs på förfallodagen till Inlåningskonto varifrån kapitalet är tillgängligt för uttag. Det är ej möjligt att avsluta Fasträntekonto 6 månader i förtid.

 

4. Fasträntekonto 1 år

Obs. from 2015-02-10 är det ej möjligt att teckna nytt fasträntekonto 1 år. Tidigare tecknade konton löper enligt avtalad bindningstid.

Våra sparkonton omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Aktuell ränta: 8.00 % (fast)
Effektiv ränta: 8.00 % *
Ränteinkomst före skatt vid sparande om 50,000 kr: 4,000 kr
Bindningstid: 365 dagar
Kostnad / avgifter: 0 kr (se prislista för utförlig information)
Minsta insättning: 1 kr
Maximal insättning: 50,000 kr

Räntekonto 1 år är ett konto med fast bindningstid och löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under bindningstiden. Aktivering av konto görs via vår Internettjänst med innestående medel på Inlåningskontot. Du måste således överföra medel till ditt inlåningskonto för att starta ett Fasträntekonto. Investeringen är bunden under kontots löptid. Ränta samt ursprunglig investering överförs på förfallodagen till Inlåningskonto varifrån kapitalet är tillgängligt för uttag. Det är ej möjligt att avsluta Fasträntekonto 1 år i förtid.

 

5. Fasträntekonto 2 år

Obs. from 2015-02-10 är det ej möjligt att teckna nytt fasträntekonto 2 år. Tidigare tecknade konton löper enligt avtalad bindningstid.

Aktuell ränta: 9.00 % (fast)
Effektiv ränta: 8.63 % *
Ränteinkomst före skatt vid sparande om 50,000 kr: 9,000.00 kr
Bindningstid: 730 dagar
Kostnad / avgifter: 0 kr (se prislista för utförlig information)
Minsta insättning: 1 kr
Maximal insättning: 50,000 kr

Räntekonto 1 år är ett konto med fast bindningstid och löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under bindningstiden. Aktivering av konto görs via vår Internettjänst med innestående medel på Inlåningskontot. Du måste således överföra medel till ditt inlåningskonto för att starta ett Fasträntekonto. Investeringen är bunden under kontots löptid. Ränta samt ursprunglig investering överförs på förfallodagen till Inlåningskonto varifrån kapitalet är tillgängligt för uttag. Det är möjligt att avsluta Fasträntekonto 2 år i förtid. Kontot ändras då till att löpa på ett (1) år (365 dagar) med en ränta motsvarande från tid till annan gällande på Inlåningskonto.

 

6. Fasträntekonto 3 år

Obs. from 2015-02-10 är det ej möjligt att teckna nytt fasträntekonto 3 år.  Tidigare tecknade konton löper enligt avtalad bindningstid.

Aktuell ränta: 10.0 % (fast)
Effektiv ränta: 9.14 % *
Ränteinkomst före skatt vid sparande om 50,000 kr: 15,000.00 kr
Bindningstid: 1095 dagar
Kostnad / avgifter: 0 kr (se prislista för utförlig information)
Minsta insättning: 1 kr
Maximal insättning: 50,000 kr

Räntekonto 3 år är ett konto med fast bindningstid och löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under bindningstiden. Aktivering av konto görs via vår Internettjänst med innestående medel på Inlåningskontot. Du måste således överföra medel till ditt inlåningskonto för att starta ett Fasträntekonto. Investeringen är bunden under kontots löptid. Ränta samt ursprunglig investering överförs på förfallodagen till Inlåningskonto varifrån kapitalet är tillgängligt för uttag. Det är möjligt att avsluta Fasträntekonto 3 år i förtid. Kontot ändras då till att löpa på ett (1) år (365 dagar) med en ränta motsvarande från tid till annan gällande på Inlåningskonto.