Swespars sparkonton

Nedan finner du en snabböversikt över de sparkonton Swespar erbjuder dig som kund. Du finner även detaljerad översikt över varje enskilt konto. 

Gäller från 2015-09-21

Konto Bindningstid Räntetyp Årsränta Effektiv ränta* Insättningsgaranti
Inlåningskonto Ingen Rörlig 6.10% 6.10 % Nej
Fasträntekonto 3 månader 90 dagar Fast 6.50% 6.66 % Nej
Fasträntekonto 6 månader 180 dagar Fast 7.00% 7.12 % Nej

* Effektiv ränta, d.v.s. räntan uttryckt som en årsränta vars ränteutbetalning sker varje år (EAR) beräknas enligt EAR = (1+r/365*d*)^(365/d)-1 där r = Årsränta, d = räntedagar

Viktig information
Swespar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Ferratum Oyj's verksamhet och används uteslutande för Ferratum Oyj's framtida expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1 571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

1. Inlåningskonto

Aktuell ränta: 6.10 % årligen (rörlig) 
Effektiv ränta: 6.10 % *

Bindningstid: Ingen (fria uttag)
Kostnad / avgifter: 0 kr (se prislista för utförlig information)
Minsta insättning: 1 kr
Maximal insättning: 50,000 kr

Kontot saknar uppsägningstid och insatta medel utbetalas inom sju (7) bankdagar efter att uttagsbegäran är Swespar tillhanda. Ränta på innestående medel på inlåningskonto räknas för 365 kalenderdagar under året som kapitaliseras årligen den 31 december. Ränta beräknas efter räntebasen 365/365 (366/366).

 

2. Fasträntekonto 3 månader

Aktuell ränta: 6.50 % (fast)
Effektiv ränta: 6.66 % *
Ränteinkomst före skatt vid sparande om 50,000 kr: 801.37 kr
Bindningstid: 90 dagar
Kostnad / avgifter: 0 kr (se prislista för utförlig information)
Minsta insättning: 1 kr
Maximal insättning: 50,000 kr

Räntekonto 3 månader är ett konto med fast bindningstid och löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under bindningstiden. Aktivering av konto görs via vår Internettjänst med innestående medel på Inlåningskontot. Du måste således överföra medel till ditt inlåningskonto för att starta ett Fasträntekonto. Investeringen är bunden under kontots löptid. Ränta samt ursprunglig investering överförs på förfallodagen till Inlåningskonto varifrån kapitalet är tillgängligt för uttag. Det är ej möjligt att avsluta Fasträntekonto 3 månader i förtid.

 

3. Fasträntekonto 6 månader

Aktuell ränta: 7.00 % (fast)
Effektiv ränta: 7.12 % *
Ränteinkomst före skatt vid sparande om 50,000 kr: 1,726.03 kr
Bindningstid: 180 dagar
Kostnad / avgifter: 0 kr (se prislista för utförlig information)
Minsta insättning: 1 kr
Maximal insättning: 50,000 kr

Räntekonto 6 månader är ett konto med fast bindningstid och löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under bindningstiden. Aktivering av konto görs via vår Internettjänst med innestående medel på Inlåningskontot. Du måste således överföra medel till ditt inlåningskonto för att starta ett Fasträntekonto. Investeringen är bunden under kontots löptid. Ränta samt ursprunglig investering överförs på förfallodagen till Inlåningskonto varifrån kapitalet är tillgängligt för uttag. Det är ej möjligt att avsluta Fasträntekonto 6 månader i förtid.